ROZLICZENIE i WPIS NA NASTĘPNY ROK

Studenci po sprawdzeniu w USOSweb uzyskania wszystkich wymaganych programem studiów zaliczeń (i godzin wykładów - nadwyżka godzin wykładów z poprzedniego roku może być uwzględniona w roku rozliczania) zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu poprzez USOSweb.

Studenci, którzy zgłoszą w USOSweb program do zaliczenia roku będą sukcesywnie (po sprawdzeniu) wpisywani na następny rok.

W przypadku uzyskania minimum 50 p. ECTS można starać się o wpis warunkowy – należy równocześnie zgłosić program do zaliczenia i złożyć podanie o taki wpis (z opisem czego brakuje).

W przypadku nieuzyskania 50 p. ECTS należy złożyć podanie o powtarzanie roku (nie dotyczy 1 roku studiów I stopnia).

Wszelkie pojedyncze przypadki należy konsultować z p. Ulą dokonującą wpisu na następny rok.

Zgłoszenie zaliczenia roku w przypadku braku wpisanego zaliczenia czy ocen lub w przypadku braku podania będzie rozpatrywane w dalszej kolejności (później, co może opóźnić uprawnienia do rejestracji na zajęcia).

Data opublikowania: 11.09.2017
Osoba publikująca: Michał Śmidowicz