Zgłoszenia prac do Nagrody im. Mariana Sokołowskiego za najlepsza pracę magisterską

Zapraszamy wszystkich absolwentów historii sztuki do zgłaszania prac do tegorocznej edycji Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu historii sztuki obronioną na uczelniach Krakowskich w minionym roku akademickim, a więc terminie pomiędzy 1 października 2016 a 30 września 2017.

Jednocześnie informujemy, że w związku z kwestiami organizacyjnymi termin zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody zostaje przedłużony.

Prace konkursowe wraz z kopiami dwóch recenzji napisanych w macierzystej uczelni oraz wypełnionym  formularzem zgłoszeniowym należy składać pocztą/kurierem lub osobiście do 30 listopada 2017, na nazwisko sekretarza Kapituły Nagrody - dr Magdaleny Kunińskiej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, pok. 45 (sekretariat), 31-001 Kraków. Pracę magisterską prosimy załączyć w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD/DVD).

Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia, a nie datę stempla pocztowego.

Z przyjemnością możemy także ogłosić, że Kapituła Nagrody w tym roku poszerzyła się o nowych partnerów, którymi są Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Fundacja Wspierania Kultury IRSA.

Data opublikowania: 08.11.2017
Osoba publikująca: Agata Dworzak