Zapraszamy na publiczną obronę doktoratu mgra Krzysztofa Siatki

Serdecznie zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Siatki, która odbędzie się 10 lipca 2017, o godz. 10:30 w Sali Lanckorońskich. 

Promotorem pracy p.t. Udział krakowskich artystów lat 70. XX wieku w przełomowych zjawiskach neoawangardy jest prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz, recenzentami dr hab. Maria Hussakowska i prof. dr hab. Waldemar Okoń (UWr). 

Doktorantowi życzymy powodzenia! 

Data opublikowania: 06.07.2017
Osoba publikująca: Agata Dworzak