Warsztaty metodologiczne doktorantów Instytutu 2017

Program warsztatów metodologicznych dla doktorantów naszego Instytutu 2017

Dyrekcja Instytutu oraz prowadzący prof. Piotr Krasny i prof. Wojciech Bałus zapraszają na otwarte warsztaty metodologiczne doktorantów naszego Instytutu.

Część I, piątek, 2 czerwca, sala 43 (prowadzi prof. Wojciech Bałus)

Godz. 9.00-11.15

Aleksandra Nosalska, Włodzimierz Gruszczyński (1906-1937): architekt i dydaktyk

Anita Kunikowska, Tendencje w architekturze cerkiewnej na ziemiach polskich (od połowy XIX do wybuchu II wojny światowej)

Magdalena Młodawska, Początki badań nad architekturą polskich cystersów. Prace Władysława Łuszczkiewicza

Natalia Koziara, „Wizja” osiemnastowiecznego malarstwa w piśmiennictwie o sztuce w XIX wieku

Elżbieta Kozdęba Łojek, Problem rekonstrukcji cykli graficznych z rozproszonych rycin na podstawie florilegiów Jeremiasza Falcka

11.45-13.15

Sonia Bała, Maswerki gotyckie w kościołach Małopolski – główne problemy badawcze

Izabella Sołtys, Astwerk w sztuce w krajach pod panowaniem Jagiellonów

Magdalena Garnczarska, Złoto w technikach artystycznych w Bizancjum na podstawie „Hermenei” Dionizjusza z Furny

Jan Cieślak, Procedury materialności

Część II, sobota, 3 czerwca, sala 8 (prowadzi prof. Piotr Krasny)

Godz. 9.00-11.15

Kamila Twardowska, Wacław Krzyżanowski (1881-1954):architekt, krytyk architektury, pedagog

Monika Kamińska, Bazyliki beztranseptowe na ziemiach polskich do schyłku XII wieku. Problemy genezy formalno-stylowej w kontekście europejskim – cel, problematyka i metoda badań

Justyna Łuczyńska, Neapolitański brewiarz franciszkański z 3 ćw. XV wieku (Biblioteka XX Czartoryskich, sygn. Ms. Czart. 1211) – przyczynek do badań nad warsztatem iluminatorskim w Coli i Nardo Rapicano

Adam Spodaryk, Twórczość Michała Lancza z Kitzingen

11.45-13.15

Barbara Grela, Nagrobki pulpitowe z dziejów kommemoracji zmarłych w Królestwie polskim i Wielkim Księstwie litewskim na przełomie XV i XVI wieku

Marek Świdrak, Valentin von Saebisch – architekt wrocławski 1578-1657

Aleksander Stankiewicz, Działalność architektoniczna Krzysztofa Bonadury Starszego – uwagi metodologiczne

Data opublikowania: 29.05.2017
Osoba publikująca: Agata Dworzak