Prezentujemy program nowej specjalności "ochrona dóbr kultury"

Zgodnie z poprzednim komunikatem o utworzeniu w naszym Instytucie nowej specjalności "ochrona dóbr kultury" na studiach II stopnia z historii sztuki, przedstawiamy zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego i Senat UJ Plan studiów:

Plan studiów według modułów kształcenia

Plan studiów według semestrów studi​ów

Zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji dotyczących rekrutacji na stronie UJ. Rekrutacja (po zaznaczeniu, że kandydat ubiega się o przyjęcie na specjalność ODK, będzie się odbywać wg tych samych zasad, jakie obowiązują przy rekrutacji na historię sztuki, ale wg problemów dotyczących egzaminu dyplomowego ("kobyły") dla ODK. Absolwenci tej specjalności będą mieli na dyplomie wpis informujący o jej ukończeniu.

Data opublikowania: 11.04.2017
Osoba publikująca: Agata Dworzak