Uchwałą Senatu UJ została utworzona specjalność "ochrona dóbr kultury"

Miło nam poinformować, że uchwałą nr 33 Senatu UJ z dnia 29 marca 2017 r. utworzona została specjalność "ochrona dóbr kultury" na studiach II stopnia z historii sztuki.

Powstała ona z myślą o absolwentach studiów licencjackich na kierunku ODK, aby dać możliwość kontynuacji nauki na tym kierunku na studiach magisterskich. Jej program, różniący się w sposób znaczący od programu innych specjalizacji związanych stricte z historią sztuki, został zaplanowany tak, aby stanowił uzupełnienie i poszerzenie studiów I stopnia. Student rejestrujący się na tę specjalność będzie przystępował do egzaminu z tzw. "kobyły" z zakresu ODK. 

O wszystkich szczegółach dotyczących rekrutacji będziemy informować w najbliższym czasie.

Data opublikowania: 30.03.2017
Osoba publikująca: Agata Dworzak