Ukazał się katalog "Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska"

Z wielką radością informujemy, że właśnie ukazała się długo oczekiwana publikacja Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska w prestiżowej serii Dehio – Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen wydawanym przez Instytutu Herdera w Marburgu, przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie. Redaktorami tomu poświęconego zabytkom Małopolski są prof. dr hab. Wojciech Bałus oraz dr Dietmar Popp z Instytutu Herdera w Marburgu, a książkę do druku z wielkim zaangażowaniem przygotowała dr Joanna Wolańska.

Publikacja powstała w ramach grantu badawczego realizowanego w naszym Instytucie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Katalog Zabytki Sztuki w Polsce. Małopolska w zwięzłej formie przedstawia wybrane zabytki przeszłości tytułowego regionu. To kompendium wiedzy niezbędnej specjalistom i przydatnej wszystkim zainteresowanym najcenniejszymi zabytkami Małopolski, a zarazem pierwsza tego typu publikacja – powstała w dwóch wersjach językowych w wyniku współpracy polskich i niemieckich instytucji i naukowców – która daje przegląd zabytków dziedzictwa kulturowego w historycznym regionie południowo-wschodniej części Polski.

Opracowanie, obejmujące wybór ponad 3 tys. najważniejszych zabytków sztuki od średniowiecza aż do XX wieku (w układzie alfabetycznym według nazw miejscowości), zostało oparte na najnowszym stanie badań oraz autopsji opisywanych obiektów. Towarzyszące części katalogowej teksty wstępne stanowią skrótowe wprowadzenie w rozwój regionu w aspekcie historycznym i historycznoartystycznym od średniowiecza aż po czasy współczesne. Tom został ponadto zaopatrzony w mapy poglądowe, plany wybranych miejscowości i założeń urbanistycznych, jak również rzuty najważniejszych budowli i zespołów, dopełnione indeksem twórców.

Niniejszy tom ukazuje się równocześnie w Niemczech pod tytułem Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Kleinpolen jako kolejny w serii wydawniczej zapoczątkowanej przed ponad stu laty przez Georga Dehio.

Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży. Można ją otrzymać bezpłatnie w Bibliotece Instytutu Historii Sztuki UJ, Collegium Iuridicum, ul. Grodzka 53, I piętro, codziennie w godzinach od 9:00 do 18:00. Istnieje także możliwość wysłania pocztą na koszt adresata. Z przykrością informujemy, że wszystkie egzemplarze książki zostały już  rozdane i nie ma już możliwości otrzymania Katalogu. 

Data opublikowania: 14.03.2017
Osoba publikująca: Agata Dworzak