Opiekunowie i starostowie poszczególnych lat studiów

STUDIA LICENCJACKIE

I rok historii sztuki:

I rok ochrony dóbr kultury: dr Agnieszka Gryska

starosta historii sztuki: 

starosta ochrony dóbr kultury: Zuzanna Szklarz

 

II rok historii sztuki i ochrony dóbr kultury: dr Mateusz Grzęda

starosta historii sztuki: [starosta zbiorowy]

starosta ochrony dóbr kultury: Adrianna Wojas

 

III rok historii sztuki i ochrony dóbr kultury:  dr Magdalena Kunińska

starosta historii sztuki: Agnieszka Stawicka

starosta ochrony dóbr kultury: Aleksandra Warchoł

STUDIA MAGISTERSKIE

I rok:   starosta: 

II rok:  dr Mateusz Grzęda, starosta: