Opiekunowie i starostowie poszczególnych lat studiów

STUDIA LICENCJACKIE

I rok historii sztuki i ochrony dóbr kultury: dr Agata Dworzak

starosta historii sztuki: Michał Mikos

starosta ochrony dóbr kultury: Aleksandra Nowak

 

II rok historii sztuki i ochrony dóbr kultury: dr Agnieszka Gryska

starosta historii sztuki:

starosta ochrony dóbr kultury: Zuzanna Szklarz

 

III rok historii sztuki i ochrony dóbr kultury:  dr Mateusz Grzęda

starosta historii sztuki: [starosta zbiorowy]

starosta ochrony dóbr kultury: Adrianna Wojas

STUDIA MAGISTERSKIE

I rok: dr Agata Dworzak

starosta: 

II rok:   

starosta: