Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2017/2018

» Architektura Niderlandów do pocz. XVI wieku. Wybrane problemy

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0429 30 dr M. Szyma

» Architektura sakralna Cesarstwa Bizantyńskiego VI-IX w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0427 30 dr S. Skrzyniarz

» Bunt, subwersja, konformizm. Sztuka rosyjska po 1991 roku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0423 30 dr M. Kunińska

» Czytanie „Teorii Widzenia” Władysława Strzemińskiego

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 konwersatorium dla studentów st. II stopnia i III roku st. I stopnia WH.IHS-0415 30 prof. dr hab. W. Bałus, dr M. Kunińska

» Historia ubioru do połowy XVI w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0440 30 mgr A. Wyszyńska

» History of Architecture in 20th and 21th centuries

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
4 2 w. konw. WH.IHS-0421 30 dr A. Gryska

» Międzynarodowe uwarunkowania prawne i instytucjonalne ochrony dóbr kultury

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0437 30 mgr M. Świdrak

» Niszczenie, ochrona, restauracja i rekonstrukcje dzieł sztuki sakralnej w epoce nowożytnej. Wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0422 30 prof. dr hab. P. Krasny

» Origins of Monumental Art in Poland (10th-13th c.). International Impact and Local Features

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
4 2 w. mono. WH.IHS-0425 30 dr hab. R. Quirini-Popławski

» Park kulturowy - nadzieja czy porażka systemu ochrony zabytków w Polsce?

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0426 30 dr A. Siwek

» Programy treściowe i artystyczne kompleksowych dzieł sztuki w XVII i XVIII wieku. Wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0424 30 dr M. Kurzej

» Sebastian Sierakowski i architektura doby Oświecenia w Polsce

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0441 30 dr M. Getka-Kenig

» Sztuka bizantyńska poza Bizancjum

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0430 30 dr hab. M. Smorąg Różycka

» Sztuka francuska Drugiego Cesarstwa

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0432 30 dr hab. M. Zgórniak, prof. UJ

» Sztuka w kręgu Jagiellonów

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0419 30 dr M. Grzęda

» Sztuka nowożytna na Spiszu

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 ćwiczenia terenowe WH.IHS-0436 15 mgr M. Staniszewska

» Sztuka Sycylii w starożytności i średniowieczu

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
4 1-2 w. konw. WH.IHS-0431 60 dr S. Skrzyniarz

» Sztuka Karolińska: między antykiem a sztuką ok. roku 1000

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0435 30 mgr M. Młodawska

» Sztuka w kręgu cesarza Rudolfa II

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0433 30 dr K. Brzezina-Scheuerer

» Sztuka w kręgu dynastii Luksemburgów

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0418 30 dr M. Grzęda

» The Game of Thrones. Bernini i S-ka

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0416 30 dr hab. A. Betlej

» Wiek awangardy artystycznej - wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0420 30 prof. dr hab. T. Gryglewicz

» Wielkie tematy sztuki XIX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
3 2 w. konw. WH.IHS-0417 45 dr U. Bęczkowska

» Wybrane zagadnienia z zakresu sztuk wizualnych w Polsce po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki krytycznej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-0434 30 mgr W. Kozioł

» Zabytki w Czechach: ochrona, restauracja, konserwacja

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0428 30 dr M. Szyma

» Zarys historii fotografii w XIX i XX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-0438 30 mgr A. Włodyka

Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2016/2017

» Analiza i interpretacja wybranych dzieł bizantyńskiego malarstwa ikonowego

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
  2 w. mono. WH.IHS-0400  60 dr S. Skrzyniarz

» Architektura i urbanistyka Zakopanego XIX i XX w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. mono. WH.IHS-0405 15 mgr A. Nosalska

» Elementy gotyckie w średniowiecznej architekturze cerkiewnej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0399  30 dr R. Quirini-Popławski

» Ewolucja urbanistyczna i architektura sakralna Konstantynopola (IV-XV w.)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0394 30 dr S. Skrzyniarz

» Główne kierunki przemian w sztuce bizantyńskiej (IV-XV w.)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0393 30 dr S. Skrzyniarz

» Historia sztuki jako pole bitwy - Historia sztuki jako pole bitwy. Polityczno-społeczne uwarunkowania i zaangażowanie dyscypliny

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0398 30 dr M. Kunińska

» Historia uzbrojenia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0406 30 mgr A. Wyszyńska

» Reprezentacja władzy w średniowieczu

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0397  30 dr M. Grzęda

» Kanon paradoksalny. Interpretacje i reinterpretacje tekstów programowych architektury modernistycznej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0396  30 dr A. Gryska

» Konserwacja malowideł ściennych - teoria i praktyka

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. konw. WH.IHS-0403  15 mgr M. Godek

» Lista Światowego Dziedzictwa - konkurs piękności, czy globalny system ochrony zabytków?

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0392  30 dr A. Siwek

» Malarstwo romantyzmu we Francji i jego oddziaływanie

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0401  30 dr hab. M. Zgórniak, prof. UJ

» Miasto: wielki temat sztuki nowożytnej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0390  30 prof. dr hab. P. Krasny

» Międzynarodowe uwarunkowania prawne i instytucjonalne ochrony dóbr kultury

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0411 30 mgr M. Świdrak

» Poczty władców: obrazy, narracje, konwencje

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-  30 dr K. Mroziewicz

» Polskie pomniki publiczne w dobie zaborów: sztuka i nowoczesne tożsamości zbiorowe w XIX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 dr M. Getka-Kenig

» Sztuka na terenie półwyspu pirenejskiego od IV do XII w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0391  30 dr R. Quirini-Popławski

» Sztuka na Słowacji w okresie międzywojennym

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-  30 mgr H. Postawka-Lech

» Sztuka pierwszych Piastów do schyłku XII wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0388 30 dr A. Bukowska

» Sztuka Trecenta

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0389  30 dr M. Grzęda

» Średniowieczne malarstwo witrażowe; wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0408  30 dr D. Horzela

» Tradycja i innowacja w architekturze karolińskiej i ottońskiej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-  30 dr A. Bukowska

» Wybrane zagadnienia gotyckiego malarstwa miniaturowego

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. mono. WH.IHS-0404  15 mgr J. Łuczyńska