Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2016/2017

» Analiza i interpretacja wybranych dzieł bizantyńskiego malarstwa ikonowego

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
  2 w. mono. WH.IHS-0400  60 dr S. Skrzyniarz

» Architektura i urbanistyka Zakopanego XIX i XX w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. mono. WH.IHS-0405 15 mgr A. Nosalska

» Elementy gotyckie w średniowiecznej architekturze cerkiewnej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0399  30 dr R. Quirini-Popławski

» Ewolucja urbanistyczna i architektura sakralna Konstantynopola (IV-XV w.)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0394 30 dr S. Skrzyniarz

» Główne kierunki przemian w sztuce bizantyńskiej (IV-XV w.)

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0393 30 dr S. Skrzyniarz

» Historia sztuki jako pole bitwy - Historia sztuki jako pole bitwy. Polityczno-społeczne uwarunkowania i zaangażowanie dyscypliny

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0398 30 dr M. Kunińska

» Historia uzbrojenia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0406 30 mgr A. Wyszyńska

» Reprezentacja władzy w średniowieczu

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0397  30 dr M. Grzęda

» Kanon paradoksalny. Interpretacje i reinterpretacje tekstów programowych architektury modernistycznej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0396  30 dr A. Gryska

» Konserwacja malowideł ściennych - teoria i praktyka

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. konw. WH.IHS-0403  15 mgr M. Godek

» Lista Światowego Dziedzictwa - konkurs piękności, czy globalny system ochrony zabytków?

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0392  30 dr A. Siwek

» Malarstwo romantyzmu we Francji i jego oddziaływanie

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0401  30 dr hab. M. Zgórniak, prof. UJ

» Miasto: wielki temat sztuki nowożytnej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0390  30 prof. dr hab. P. Krasny

» Międzynarodowe uwarunkowania prawne i instytucjonalne ochrony dóbr kultury

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0411 30 mgr M. Świdrak

» Poczty władców: obrazy, narracje, konwencje

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-  30 dr K. Mroziewicz

» Polskie pomniki publiczne w dobie zaborów: sztuka i nowoczesne tożsamości zbiorowe w XIX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 dr M. Getka-Kenig

» Sztuka na terenie półwyspu pirenejskiego od IV do XII w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0391  30 dr R. Quirini-Popławski

» Sztuka na Słowacji w okresie międzywojennym

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-  30 mgr H. Postawka-Lech

» Sztuka pierwszych Piastów do schyłku XII wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0388 30 dr A. Bukowska

» Sztuka Trecenta

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-0389  30 dr M. Grzęda

» Średniowieczne malarstwo witrażowe; wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-0408  30 dr D. Horzela

» Tradycja i innowacja w architekturze karolińskiej i ottońskiej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. mono. WH.IHS-  30 dr A. Bukowska

» Wybrane zagadnienia gotyckiego malarstwa miniaturowego

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. mono. WH.IHS-0404  15 mgr J. Łuczyńska

Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2015/2016 Wykłady monograficzne i konwersatoryjne w roku akad. 2015/2016

» Akt w sztuce francuskiej XIX w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. mono. WH.IHS-  15 dr hab. M. Zgórniak, prof. UJ

 

» Architektura gotycka w Polsce w XIII-XVI wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 mgr P. Pajor

 

» Architektura sakralna Bizancjum IV –XV w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-  30 dr S. Skrzyniarz

 

» Architektura średniowieczna w Serbii

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 dr R. Quirini-Popławski

 

» „Czy niebezpieczny suplement?" Sztuka w ujęciu antropologii kultury wizualnej

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 dr M. Kunińska

 

» Gotyckie malarstwo tablicowe w Małopolsce

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 1 w. konw. WH.IHS-  15 mrg A. Wyszyńska

 

» Historia tkaniny w sztuce

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 mgr A. Wyszyńska

 

» Malarstwo niderlandzkie XV wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 dr K. Płonka-Bałus

 

» Niechciane dziedzictwo. Historia i współczesność sztuki i architektury totalitarnej w Europie

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 mgr H. Postawka-Lech

 

» Od drzeworytu do drzeworytu. Historia nowożytnej ilustracji

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. konw. WH.IHS-  15 mgr J. Czapla

 

» Polska i Litwa: sztuka początku XX wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-  30 mgr H. Postawka-Lech

 

» Pomiędzy Italią a krajami Północy. Pejzaż w XVII-wiecznym malarstwie europejskim

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. konw. WH.IHS-  15 mgr A. Lebensztejn

 

» Rabunki i restytucje dóbr kultury w XIX-XXI wieku

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 dr A. Wolska

 

» Problematyka konserwatorska wybranych zespołów malarstwa monumentalnego w Krakowie

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 2 w. konw. WH.IHS-  15 mgr M. Godek

 

» Rzeźba polska XVIII wieku – wybrane zagadnienia

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 mgr A. Dworzak

 

» Sztuka kościoła katolickiego po soborze trydenckim, teoria i praktyka

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-  30 prof. dr hab. P. Krasny

 

» Sztuka manierystyczna w Europie

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 dr K. Brzezina-Scheuerer

 

» Sztuka romańska we Włoszech

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-  30 dr R. Quirini-Popławski

 

» Sztuka w Europie ok. 1400

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-  30 dr M. Grzęda

 

» Sztuka na dworze papieskim od Mikołaja V do Aleksandra VI

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
1 1 w. konw. WH.IHS-  15 mgr A. Smołucha-Sładkowska

 

» Sztuka w kręgu Cesarstwa Ottonów i rok 1000

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 dr A. Bukowska

 

» Sztuka w kręgu zakonów żeńskich w średniowieczu

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. konw. WH.IHS-  30 dr M. Szyma

 

» Wybrane zagadnienia sztuki wczesnobizantyńskiej IV-VIII w.

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
4 1 i 2 w. konw. WH.IHS-  60 dr S. Skrzyniarz

 

» Zabytki we Włoszech w XIX wieku: zniszczenia, ochrona, restauracja

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 2 w. konw. WH.IHS-  30 dr M. Szyma

 

» Zrozumieć sztukę współczesną. Wybrane zagadnienia ruchu artystycznego wieku XX i XXI

punkty semestr rodzaj kod USOS godz. prowadzący
2 1 w. mono. WH.IHS-  30 prof. dr hab. T. Gryglewicz