Harmonogram zajęć w semestrze letnim roku akad. 2017/2018

1. W harmonogramach poszczególnych lat, dla uczytelnienia, umieszczono tylko wykłady obowiązkowe do zaliczenia danego roku studiów. Z ofertą wykładów monograficznych i konwersatoryjnych należy zapoznać się na stronie www Instytutu/ w systemie USOS/w harmonogramach odpowiednich sal.

2. Studenci wszystkich lat i kierunków zechcą zwrócić uwagę, że część zajęć całorocznych zmieniła swoje godziny lub sale.

3. II rok studiów II stopnia zechce zwrócić uwagę, że wykład „Edukacja artystyczna w szkole" będzie obejmować 10 spotkań po 2,5 godz. (to nie jest błąd).

4. Studenci I roku II stopnia spec. ODK zechcą zwrócić uwagę, że wykład dr hab. Łukasza Gawła będzie odbywał się co dwa tygodnie, w podanych w harmonogramie terminach.

5. Studenci II roku ODK zechcą zwrócić uwagę, że wykład z Historii Sztuki Powszechnej oprócz podstawowego terminu w poniedziałki i środy otrzymał także termin alternatywny (we środę), który dotyczy tylko części prowadzonej przez p. dr U. Bęczkowską.

6. Studenci I roku ODK zechcą zwrócić uwagę, że ćwiczenia dr Tomasza Zauchy będą odbywać się w drugiej połowie semestru, o terminie rozpoczęcia zajęć studenci będą poinformowani komunikatem na stronie Instytutu.

7. Wszelkie pytania dot. harmonogramu prosimy zgłaszać bezpośrednio do mgr Agaty Dworzak

8. Kolorem:

niebieskim - zaznaczone są wykłady monograficzne i konwersatoryjne fakultatywne

pomarańczowym - wykłady obowiązkowe

żółtym - ćwiczenia

zielonym - seminaria, proseminaria

szarym - zajęcia dla studiów II stopnia
 

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury

Zajęcia w poszczególnych salach