Harmonogramy zajęć 2016/2017 Harmonogramy zajęć 2016/2017

1. W harmonogramach poszczególnych lat, dla uczytelnienia, umieszczono tylko wykłady obowiązkowe do zaliczenia danego roku studiów. Z ofertą wykładów monograficznych i konwersatoryjnych należy zapoznać się na stronie www Instytutu/ w systemie USOS/w harmonogramach odpowiednich sal.

2. Studenci wszystkich lat i kierunków zechcą zwrócić uwagę, że część zajęć całorocznych zmieniła swoje godziny lub sale.

3. II rok studiów II stopnia zechce zwrócić uwagę, że wykład „Edukacja artystyczna w szkole" będzie obejmować 10 spotkań po 2,5 godz. (to nie jest błąd).

4. Studenci I roku studiów II stopnia zechcą zwrócić uwagę, że wykład prof. W. Bałusa oprócz podstawowego terminu w poniedziałki otrzymał także termin alternatywny. O odbywaniu się wykładów w terminie zastępczym – środowym, będzie informował każdorazowo prof. Bałus na zajęciach.

5. Studenci wszystkich lat i kierunków zechcą zwrócić uwagę, że wykład konwersatoryjny dr M. Getki-Keniga ("Polskie pomniki publiczne...") jest dedykowany dla III roku HS i studiów II stopnia (limit miejsc 15), wykład konwersatoryjny mgr J. Cieślaka jest dedykowany dla III roku HS i studiów II stopnia (limit miejsc 15), na wykład konwersatoryjny mgr J. Łuczyńskiej w związku z jego terenowym charakterem (wyjścia do bibliotek i archiwów) limit miejsc wynosi 15. Prosimy o rozważną rejestrację.

6. Wszelkie pytania dot. harmonogramu prosimy zgłaszać bezpośrednio do mgr Agaty Dworzak

7. Kolorem:

niebieskim - zaznaczone są wykłady monograficzne i konwersatoryjne fakultatywne

pomarańczowym - wykłady obowiązkowe

żółtym - ćwiczenia

zielonym - seminaria, proseminaria

szarym - zajęcia dla studiów II stopnia

8. Wszelkie pytania dot. harmonogramu prosimy zgłaszać bezpośrednio do mgr Agaty Dworzak

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury

Zajęcia w poszczególnych salach