Harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2017/2018

1. W harmonogramach poszczególnych lat, dla uczytelnienia, umieszczono tylko wykłady obowiązkowe do zaliczenia danego roku studiów. Z ofertą wykładów monograficznych i konwersatoryjnych należy zapoznać się na stronie www Instytutu/ w systemie USOS/w harmonogramach odpowiednich sal.

2. Dla uczytelnienia harmonogramów zajęć na studiach II stopnia osobny harmonogram mają studenci profilu ogólnego i specjalizacji kuratorskiej, a osobny studenci specjalności ODK.

3. Jednocześnie w zakładce http://www.ihs.uj.edu.pl/studia/plan-studiow zostały opublikowane uaktualnione programy studiów dla wszystkich lat i kierunków.

4. I rok studiów II stopnia zechce zwrócić uwagę, że wykład "Dzieje myśli o sztuce" trwa 45 godz., stąd pojedyncze wykłady trwają 2,15 godz.

5. II rok studiów II stopnia, specjalizacja kuratorska zechce zwrócić uwagę, że ćwiczenia „Praktyka organizacji wystaw” prowadzone przez dwie prowadzące będą odbywać się w dwóch terminach. Wszystkie informacje organizacyjne zostaną udzielone na pierwszych zajęciach.

5. Wszyscy studenci ODK proszeni są o zwrócenie uwagi, że specjalnie dla nich Panowie prof. Piotr Krasny i dr Andrzej Siwek prowadzą w poniedziałki wykłady monograficzne.

6. I rok specjalności ODK zechce z kolei zwrócić uwagę, że wykład „Ochrona zasobów wizualnych, archiwalnych i bibliotecznych”, będzie odbywał się w 2 terminach – prowadzony przez dwie osoby. Wszystkie informacje organizacyjne zostaną udzielone na pierwszych zajęciach.

7. Wszyscy studenci studiów II stopnia zechcą zwrócić uwagę, że w tym roku akademickim prowadzone będą 3 wykłady w języku angielskim (do wyboru, wszystkie w 2 sem.) przez Pana prof. Marka Zgórniaka, dra Rafała Quirini-Popławskiego i dr Agnieszkę Gryskę.

8. Wszelkie pytania dot. harmonogramu prosimy zgłaszać bezpośrednio do mgr Agaty Dworzak

9. Kolorem:

niebieskim - zaznaczone są wykłady monograficzne i konwersatoryjne fakultatywne

pomarańczowym - wykłady obowiązkowe

żółtym - ćwiczenia

zielonym - seminaria, proseminaria

szarym - zajęcia dla studiów II stopnia
 

Historia Sztuki

Ochrona Dóbr Kultury

Zajęcia w poszczególnych salach