Newsletter "Praxis"

[MNK] Stażystka/stażysta w Sekcji Organizacji Wystaw #2

Informacje o pracodawcy

1.

Nazwa podmiotu

Muzeum Narodowe w Krakowie

2.

NIP

675-000-44-42

3.

Regon

000275961

4.

Adres

Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

5.

O pracodawcy

Muzeum Narodowe w Krakowie jest jednym z najstarszych i największych muzeów w Polsce. Dział Edukacji MNK zajmuje się przygotowaniem oferty edukacyjnej dla różnych grup odbiorców (szkół i nauczycieli, dorosłych, studentów, dzieci i rodzin oraz grup narażonych na społeczne wykluczenie). Programy realizowane przez Muzeum dostosowane są do indywidualnych potrzeb zwiedzających i stwarzają nie tylko możliwość pogłębienia wiedzy na temat sztuki i kultury, ale również spojrzenia na nie w niestandardowy sposób.

Informacje o ofercie 4/MNK/14/2016/14

6.

Terminy rekrutacji

10.10.2016-21.03.2016

7.

Nazwa Stanowiska

Stażystka/stażysta w Sekcji Organizacji Wystaw

8.

Miejsce Pracy

Kraków, Muzeum Narodowe

9.

Typ stażu

6 m-c

10.

Termin

05.2017-10.2017

11.

Wielkość zespołu

1

12.

Łączna ilość miejsc

1

13.

Zakres Obowiązków Stażysty

  • współpraca z koordynatorem projektu przy realizacji wystawy #dziedzictwo, Stanisław Wyspiański katalog, oraz innych wystaw na poszczególnych etapach ich tworzenia

  • wsparcie koordynatora wystawy w kontaktach z instytucjami wypożyczającymi obiekty i współorganizatorami wystawy

  • udział w spotkaniach dotyczących realizacji wystaw w związku z działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi i wydawniczymi

14.

Wymagane kompetencje

  • rozeznanie w systemie pracy w instytucji kultury

  • elastyczność i śmiałość w podejmowaniu szybkich decyzji

  • wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne , umiejętność pracy w zespole

  • umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia

  • dobra znajomość programów Excel i Word

15.

Znajomość języków obcych

język angielski biegły w mowie i piśmie

16.

Wymagania szczególne

 

17.

Oferta

 

Data opublikowania: 06.03.2017
Osoba publikująca: Jan Cieślak