Newsletter "Praxis"

[WhyBlueSky] Asystent Educational Content Curatora

Informacje o Pracodawcy

Nazwa podmiotu

WhyBlueSky Spółka z o. o.

NIP

676-249-35-24

Regon

362554927

Adres

ul. Ludwinowska 7/9,  30-331 Kraków

O pracodawcy

We create „aha moments" in the classroom – tworzymy scenariusze lekcji, dzięki którym uczniowie samodzielnie dochodzą do odpowiedzi na swoje pytania (punktem wyjścia dla każdego scenariusza jest realne pytanie dziecka). Lekcje pełne są eksperymentów, gier, dramy, konstruowania, filmów i innych materiałów audiowizualnych. Scenariusze są przeznaczone dla nauczycieli klas K-5 amerykańskich szkół podstawowych (dzieci w wieku 6-11 lat).

www.whybluesky.net  

 

Informacje o Ofercie 1/WBS/9/2016/9

6. Termin rekrutacji 12.07-31.08.2016

7.

Nazwa Stanowiska

Asystent Educational Content Curatora

8.

Miejsce Pracy

Kraków

9.

Typ stażu

3 miesiące

10.

Termin

10.12.2016

11.

Wielkość zespołu

1

12.

Łączna ilość miejsc

1

13.

Zakres Obowiązków Stażysty

  • research międzynarodowych instytucji kultury (muzeów, galerii sztuki itd.), z którymi warto i można nawiązać współpracę w zakresie wypracowywania materiałów edukacyjnych (scenariuszy lekcji); nawiązywanie i utrzymywanie relacji z instytucjami
  • analizowanie i ocena gotowych materiałów edukacyjnych dostępnych na stronach różnych zagranicznych instytucji kultury (w j. angielskim)
  • opracowanie koncepcji (merytorycznej i metodycznej) scenariuszy lekcji dotyczących sztuki
  • wypracowanie tych materiałów wraz z instytucjami: pisanie i redakcja treści, dobór filmów i prezentacji oraz innych materiałów (kart pracy etc.)

14.

Wymagane kompetencje

zainteresowanie edukacją, rozumienie (i chęć poznania) nowych trendów w edukacji, sprawne pisanie tekstów, umiejętność sprawnego i zrozumiałego formułowania myśli, kreatywność

15.

Znajomość języków obcych

język angielski płynny w mowie i piśmie (C 1) – warunek konieczny

16.

Wymagania szczególne

-

17.

Oferta

Poznanie trendów w nowoczesnej edukacji, rozwinięcie swoich kompetencji (i wiedzy) w tym zakresie. Możliwość zastosowania swojej wiedzy, zdobytej na studiach, w praktyce edukacyjnej. Elastyczny czas pracy, dynamiczne i otwarte środowisko pracy, możliwość wdrożenia swoich własnych (także niestandardowych) pomysłów i projektów, poznanie specyfiki pracy w start upie.

 

Data opublikowania: 09.08.2016
Osoba publikująca: Jan Cieślak