Nagroda im. prof. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki

Nagroda im. prof. Mariana Sokołowskiego została ustanowiona w 2013 roku przez Instytut Historii Sztuki UJ wraz z Instytutem Historii Sztuki i Kultury UP JP II, Collegium Artium oraz krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w celu wyróżnienia najlepszej pracy magisterskiej z zakresu historii sztuki napisanej i obronionej na Uniwersytecie Jagiellońskim albo Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca magisterska obroniona w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym jest przyznawana Nagroda.

Regulamin Nagrody oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać jako załączniki.

Patron Nagrody - prof. Marian Sokołowski założył w 1882 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszą katedrę historii sztuki na ziemiach polskich, stając się "ojcem" akademickiej historii sztuki w Polsce.

Wykształcił grono uczniów i kontynuatorów, inspiracją dla powstania obecnej nagrody za najlepszą pracę magisterską były nagrody za najlepsze prace studenckie przyznawane uczniom Sokołowskiego z funduszy Karola Lanckorońskiego, a także szczytna idea uczniów profesora wyrażona w ogłoszeniu w krakowskim „Czasie", by zamiast fundować wieniec na trumnę Sokołowskiego, powołać fundusz jego imienia wspierający młodych badaczy.

Zawsze dostępny dla uczniów, zawsze po ojcowsku życzliwy, troskliwy o wiedzę i o uczniów swoich przyszłość, pozostawił po sobie żal głęboki, pamięć najlepszą, niezatartą, mówił nad grobem Stanisław Turczyński, asystent w uniwersyteckim Gabinecie Historii Sztuki i autor biografii profesora.

O wielkim przywiązaniu uczniów świadczy również pomysł medalu zamówionego przez nich i wręczonego Sokołowskiemu niedługo przed śmiercią, którego treść również stanowiła inspirację do ustanowienia nagrody dla badaczy wchodzących właśnie w życie naukowe. 

Wesprzyj Nagrodę 1% ze swojego podatku

Nagroda im. prof. Mariana Sokołowskiego to nie tylko zaszczyt i wyróżnienie, ale także wymiar materialny. 

Każdy z nas może zostać współfundatorem Nagrody!

Wystarczy przekazać 1% w rocznym zeznaniu podatkowym na rzecz Collegium Artium, które koordynuje Nagrodę im. prof. M. Sokołowskiego.

W rubryce „OPP" (organizacja pożytku publicznego) należy wpisać KRS: 0000319375

W rubryce „Cel szczegółowy 1%": Nagroda Sokołowskiego.

 

Wpłaty z 1% powiększyły fundusz Nagrody o 720 zł (rok 2013) i 813,90 zł (rok 2014).

 

Można także przekazać darowiznę na rzecz Nagrody Sokołowskiego. A wszelkie informacje znajdują się na stronie Collegium Artium

Główny mecenas nagrody w 2014 roku

Głównym sponsorem nagrody w 2. edycji w 2014 roku była Fundacja Banku Zachodniego WBK

Laureaci Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego

» Za pracę obronioną w roku akad. 2012/2013

mgr Joanna Utzig za pracę Czternastowieczne witraże w kościele katedralnym p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Wybrane zagadnienia formy i treści, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka

Wręczenie Nagrody odbyło się 30 listopada 2013

 

» Za pracę obronioną w roku akad. 2013/2014

I NAGRODA
mgr Paulina Hyła za pracę Transfiguracje. Architektura współczesna wobec historycznej tkanki Starego Miasta Krakowa, napisaną w IHSiK UPJPII pod kierunkiem dr hab. Marty Leśniakowskiej, prof. UPJPII


II NAGRODA – równorzędnie:
mgr Martyna Nowicka za pracę Znikające muzeum. O materialności muzeum sztuki, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego

mgr Jan Cieślak (UJ) za pracę Architektura dźwięku, napisaną w IHS UJ pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego

Wręczenie Nagrody odbyło się 13 stycznia 2015

» Za pracę obronioną w roku akad. 2014/2015

mgr Adam Spodaryk za pracę Wykształcenie, zainteresowania i projekty architektoniczne magnaterii Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku, napisaną w UHS UJ pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Betleja.

» Za pracę obronioną w roku akad. 2015/2016

Pierwsza nagroda: mgr Barbara GrelaKrzyż tumski w katedrze we Włocławku, praca napisana w IHS UJ, pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka, recenzent dr. hab. Andrzej Betlej.

Wyróżnienia: 

  • mgr Izabella Sołtys, Obrazowanie Marii z Dzieciątkiemw sztuce małopolskiej 1. połowy XV wieku. Ikonografia wyobrażeń w typie Pięknych Madonn, praca napisana w IHS UJ, pod kierunkiem dr hab. Marka Walczaka, recenzent prof. dr hab. Piotr Krasny.
  • mgr Weronika Czwojdrak, Kościół św. Bartłomieja w Mogile. Dzieje budowy, remontów i konserwacji. Przyczynek do badań nad restauracją i konserwacją budowli drewnianych w Polsce, praca napisana w IHS UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Krasnego, recenzent dr hab. Marek Walczak.

Nagroda specjalna ufundowana przez IRSA:
mgr Tanita Ciesielska, Alabastrowe reliefy Jana Michałowicza ze zbiorów Muzeum XX. Czartoryskich, praca napisana w IHS UJ pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Betleja, recenzent prof. dr hab. Piotr Krasny