Galeria historii koła naukowego

Koła naukowe

Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury

AKSODK powstało 28 października 2010 roku jako organizacja studencka działająca przy Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, będąca efektem utworzenia na Uniwersytecie nowego kierunku. Idea założenia Koła zrodziła się w odpowiedzi na wyrażane przez studentów ODK pragnienie prowadzenia działalności popularyzującej ochronę dóbr kultury i historię sztuki oraz budzenie zainteresowań naukowych i badawczych poprzez realizację różnorakich przedsięwzięć.

Siedziba Koła mieści się w sali nr 36 w zabytkowym budynku Collegium Iuridicum, będącym siedzibą Instytutu Historii Sztuki UJ. Działalności Koła patronuje Dyrektor Instytutu Historii Sztuki – Pan dr hab. Andrzej Betlej, będący równocześnie Opiekunem Naukowym Koła. Pierwszym prezesem i założycielem Koła była Agata Dworzak. Obecnie Kołu przewodniczy Aleksandra Kozieł.

Do najważniejszych dotychczasowych osiągnięć Koła zaliczyć należy liczne wyjścia na wystawy do różnorakich muzeów i galerii, wyjście do skarbca w kościele Św. Floriana, wizyty w instytucjach muzealnych lub związanych ze środowiskiem konserwatorskim (takich jak SKOZK, WUOZ, MCK) oraz prelekcje w ramach cyklów "Jak oni Działają" czy "Atelier Ochroniarza", wyjazd do Tarnowa na wystawę Jerzego Nowosielskiego w BWA Tarnów. W ubiegłym roku zainaugurowany został projekt badawczy prowadzony we współpracy z KNSEiAK UJ, pt. Architektura ludowa – ludowość w architekturze. Śladem ornamentu we Lwowie, którego zasadniczą częścią był odbywający się w październiku 2012 roku objazd naukowy po Lwowie, kontynuowany w styczniu poprzez zorganizowaną w Międzynarodowym Centrum Kultury Studencką Konferencję Naukową. Inicjatorkami całości przedsięwzięcia były członkinie Koła, Kama Guzik i Jolanta Żubrowska.

Ostatnio Koło w efekcie projektu Dzień z MOCAK'iem zainicjowało współpracę z tymże muzeum oraz podlegającą mu biblioteką, która opierać się będzie m.in. na inwentaryzacji książek przekazywanych bibliotece oraz swego rodzaju „praktyce" muzealniczo – archiwalnej.

W najbliższych planach Koła jest wyjazd na Konferencję Konserwatorką, odbywającą się w renesansowym kasztelu w Jeżowie, współpraca z Centrum Badań Holokaustu UJ oparta na inwentaryzacji cmentarzy żydowskich z okolic Krakowa a także wyjścia do muzeów i galerii oraz prelekcje w ramach dotychczasowych cyklów.

W 2014 roku powstała inicjatywa stworzenia własnego czasopisma naukowego. Tak narodziła się "SKARBNICZKA". Czasopismo podejmujące tematy szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kulturowego: kwestiami prawnymi, historią, praktyką ochrony zabytków, zagadaniami teoretycznymi jak i komentarzami działań konserwatorskich. Profil czasopisma na FB.

Zapraszamy na nasz profil na facebooku

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki

Najstarsze koło naukowe na wydziale historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, sięgające swymi początkami legendarnych czasów Stanisława Wyspiańskiego, obecnego patrona. Zostało założone w 1887 roku jako Klub Estetyków. Aktualnie jest jednym z prężniej działających organizacji, wspierającym aktywność naukową studentów.

Koło działa głównie w oparciu o sekcje tematyczne, których w tej chwili jest już jedenaście:

 • Sekcja Sztuki Średniowiecznej
 • Sekcja Sztuki Bizantyńskiej
 • Sekcja Sztuki Nowożytnej  
 • Sekcja Sztuki Nowoczesnej
 • Sekcja Sztuki Współczesnej
 • Sekcja Sztuki Orientalnej i Orientalizującej
 • Sekcja Inwentaryzacji 
 • Sekcja „Grupa Dyskusyjna"
 • Sekcja Fotografii
 • Sekcja Kostiumologii i Rzemiosła Artystycznego
 • Sekcja Inwentaryzacji Rezydencji na Wschodzie 

W ramach działań poszczególnych sekcji odbywają się liczne wyjścia na wystawy, spotkania z kuratorami, artystami i osobami ze świata sztuki; ogólnopolskie konferencje naukowe (m.in. Pogranicza Chrześcijaństwa, BATAlia w Chełmku, Gdzie jest postmodernizm, Autobiografia), objazdy międzynarodowe oraz wewnątrzkrajowe, happeningi, a także działania integracyjne - Bale Historyka Sztuki i spotkania wigilijne.

W roku akademickim 2010/2011 koło podjęło także inicjatywę stworzenia czasopisma naukowego prezentującego zainteresowania naukowe studentów naszego instytutu. W listopadzie 2011 ukazał się pierwszy numer czasopisma „KUNSZT" planowanego jako rocznik. Publikujemy w nim artykuły, które charakteryzują się wnikliwą analizą danego zjawiska, wprowadzają nowe tropy interpretacyjne, obejmują obszary historii sztuki jeszcze niezgłębione lub nieznane polskiemu czytelnikowi.

Wychodząc naprzeciw potrzebie stworzenia platformy wymiany doświadczeń i zainteresowań młodych naukowców, koło postanowiło zorganizować I Ogólnopolski Kongres Studentów i Doktorantów Historii Sztuki, który odbędzie się w październiku 2013 roku.

Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której można zapoznać się z nadchodzącymi wydarzeniami i kalendarzem spotkań poszczególnych sekcji: www.kohasz.pl
Więcej aktualności także na naszym profilu na facebooku