Dyrektor Instytut Historii Sztuki UJ

dr hab. Marek Walczak
e-mail: walczak.ihs@poczta.fm 
dyżury: poniedziałek 9:00-10:00, środa 10:00-11:30

Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr hab. Teresa Rodzińska–Chorąży

e-mail: tessa2007-8@tlen.pl
dyżury: wtorek 11:00-12:30, środa 14:00-15:00