Dyrektor Instytut Historii Sztuki UJ

dr hab. Marek Walczak
e-mail: walczak.ihs@poczta.fm 
dyżury: środa 15:30-16:30

Zastępca dyrektora ds. studenckich

dr hab. Teresa Rodzińska–Chorąży

e-mail: tessa2007-8@tlen.pl
dyżury: wtorek 11:00-12:30, czwartek 11:00-12:30