Doktoranci w IHS UJ

mgr Sonia Bała II rok

dr hab. Marek Walczak 

mgr Szymon Cierpisz IV rok

prof. dr hab. Piotr Krasny

mgr Jan Piotr Cieślak IV rok

prof. dr hab. Wojciech Bałus

mgr Magdalena Garnczarska III rok 

dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka

mgr Małgorzata Godek II rok

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

mgr Barbara Grela

II rok dr hab. Marek Walczak

mgr Małgorzata Jędrzejczyk

drugie przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Wojciech Bałus

mgr Justyna Kamińska

I rok dr hab. Marek Walczak

mgr Monika Kamińska

II rok dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

mgr Sonia Kądziołka

I rok dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży
mgr Elżbieta Kozdęba-Łojek III rok

prof. dr hab. Piotr Krasny

mgr Natalia Koziara III rok

dr hab. Andrzej Betlej

mgr Wiktoria Kozioł

pierwsze przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Wojciech Bałus

mgr inż. Aleksandra Knapik

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Betlej
mgr Anita Kunikowska IV rok

dr hab. Małgorzata Smorąg Różycka

mgr Marta Lisok

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Maria Hussakowska
mgr Justyna Łuczyńska-Bystrowska IV rok

dr hab. Marek Walczak

mgr Magdalena Młodawska  III rok

dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży

mgr Dagny Nestorow

pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Betlej
mgr Aleksandra Nosalska IV rok

dr hab. Andrzej Szczerski

mgr Martyna Nowicka IV rok

dr hab. Andrzej Szczerski

mgr Piotr Pajor

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak
mgr Masza Sitek

pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak

mgr Agnieszka Smołucha-Sładkowska

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak

mgr Izabella Sołtys

II rok dr hab. Marek Walczak

mgr Wojciech Sowała

I rok dr hab. Marek Walczak
mgr Adam Spodaryk III rok

dr hab. Marek Walczak

mgr Maria Staniszewska

pierwsze przedłużenie po IV roku

prof. dr hab. Piotr Krasny

mgr Aleksander Stankiewicz

pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Andrzej Betlej

mgr Bogumiła Wiśniewska

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Maria Hussakowska
mgr Marek Świdrak

przedłużenie studiów po II roku

dr hab. Andrzej Betlej

mgr Kamila Twardowska III rok

prof. dr hab. Wojciech Bałus

mgr Joanna Utzig

pierwsze przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak

mgr Aleksander Włodyka

przedłużenie studiów po II roku

dr hab. Maria Hussakowska

mgr Anna Wyszyńska

drugie przedłużenie po IV roku

dr hab. Marek Walczak