Biblioteka im. Prof. Lecha Kalinowskiego

Kierownik

mgr Jacek Marek Radwan

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego - Wydziału Prawa i Administracji w zakresie Administracji samorządowej oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej na kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Jakością – Kształcenie Menedżerów Jakości.

Wykładowca akademicki, ekspert wiodący Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w zakresie jakości zastosowania Metody CAF, broker informacji. Od 27 lat pracuje w służbie bibliotecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor kilkunastu artykułów naukowych w dziedzinie zarządzania (zarządzania jakością zarządzania wiedzą, zarządzania informacją) w organizacjach publicznych (administracji publicznej, bibliotekach i muzeach).

Trener i konsultant w zakresie wdrażania i funkcjonowania projakościowych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 27 001, ISO 26 000, ISO 22 0000) oraz innych metod i narzędzi doskonalenia w organizacjach sektora publicznego i prywatnego. Specjalizuje się w wdrażaniu Modelu CAF (ang. The Common Assessment Framework), wykorzystując praktyczne doświadczenia zdobyte w kontaktach z organizacjami publicznymi w pracy naukowej i zawodowej.

Pracownicy

mgr Anna Baranowa

 

dr Krystyna Czerni

Pisarka, krytyk i historyk sztuki. Uczennica Profesora Mieczysława Porębskiego.

W latach 1998-2001 współpracowała z redakcją międzynarodowego tygodnika „Wielcy Malarze" (Edition Cobra, Paryż) jako autorka kilkanastu numerów poświęconych malarzom polskim, które zostały przetłumaczone na kilka języków obcych.

Edytorka pism zebranych prof. Mieczysława Porębskiego (od 2002 roku ukazały się 4 tomy – kolejne w przygotowaniu), nowej edycji wywiadów Zbigniewa Podgórca z Jerzym Nowosielskim (2009), korespondencji Tadeusza Różewicza i Jerzego Nowosielskiego (2009) oraz tomu rozmów z Jerzym Nowosielskim (2012).

Jest członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), Towarzystwa Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie oraz Stowarzyszenia „Maj 77″ (zrzeszającego dawnych działaczy opozycji antykomunistycznej – członków Studenckiego Komitetu Solidarności).

W 2007 roku Prezydent RP odznaczył ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność opozycyjną w latach 70.

W maju 2000 została laureatką Nagrody Krakowska Książka Miesiąca (Rezerwat sztuki. Tropami artystów polskich XX wieku, Kraków: Wydawnictwo ZNAK, 2000), w 2009 Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w 2012 Nagrody im. Kazimierza Wyki.

Za książkę Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego w 2012 r. otrzymała nagrodę miesięcznika literackiego "Nowe Książki", oraz nominację do Nagrody "Nike" 2012.

W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską p.t.: Koncepcja sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego, pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Szczerskiego.

mgr Agnieszka Chorabik

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Historycznego (w zakresie historii) oraz Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (zarządzanie informacją), a także Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (na kierunkach historia sztuki i ochrona dóbr kultury). W latach 2013-2015 Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego UJ.

Od lipca 2016 zatrudniona na stanowisku młodszego bibliotekarza. 

Biblioteka Instytutu

Godziny otwarcia

pon.-pt.: 9:00-18:00

 

Kontakt

biblioteka.ihs@uj.edu.pl

tel. 12 663-18-45